ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Ο Βουλευτής Φωκίδας, κ. Ιωάννης Μπούγας, με σημερινή επιστολή του προς τους Υπουργούς:
  α) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
  β) Τουρισμού, ζήτησε την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης με συμμετοχή των Τοπικών Κοινοτήτων («CLLD/LEADER») και ειδικά την αύξηση του ποσού της δημοσίας δαπάνης στον τομέα της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων, που αφορούν τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό τουριστικών εγκαταστάσεων στη Φωκίδα, ώστε να επιτευχθεί η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και η ανάσχεση του αυξανόμενου ποσοστού ανεργίας.