ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ

  Με την υπ’ αρ. πρωτ. 305042/27.10.2021 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Υποδομών κ. Μαρίας-Έλλης Γεράρδη, εγκρίνεται η δέσμευση προϋπολογισμού ποσού 500.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση του αναγκαίου έργου της Αναβάθμισης του Ταχυδιυλιστηρίου Δεσφίνας.

  Η αναγκαιότητα του έργου, σύμφωνα με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση,  συνδέεται άμεσα µε την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της Δεσφίνας. Επιπλέον, η εγκατάσταση στοχεύει στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του τρόπου παραγωγής νερού.

  Η μελέτη, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δελφών, αφορά στην προμήθεια ενός ολοκληρωμένου συστήματος (μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης) για την αναβάθμιση της δυναμικότητας του Διυλιστηρίου της Δεσφίνας. Με την ολοκλήρωση της προμήθειας θα δύνανται να καλυφθούν από τις υφιστάμενες υποδομές (εξωτερικό υδραγωγείο) οι ανάγκες σε ύδρευση της περιοχής Δεσφίνας (που σήμερα καλύπτονται από το υφιστάμενο Διυλιστήριο), αλλά και η αυξημένη ζήτηση σε άλλες περιοχές.

 

Πολιτικό γραφείο

Ιωάννη Δ. Μπούγα

                                                                                  Γεν. Γραμματέα Κ.Ο. Ν.Δ.

Βουλευτή Φωκίδας