ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός σήμερα στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του φορολογικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, 1.342 επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Άμφισσας έλαβαν συνολικό ποσό ύψους 3.626.411 ευρώ, τα οποία αναλύονται ως εξής:

·  ως αποζημίωση ειδικού σκοπού (α’ φάση), 1.273 διαφορετικά Α.Φ.Μ. έλαβαν 1.018.400 ευρώ,

·  ως αποζημίωση ειδικού σκοπού (β’ φάση), 641 διαφορετικά Α.Φ.Μ. έλαβαν 294.558 ευρώ,

·  ως επιστρεπτέα προκαταβολή (α’ φάση), 106 διαφορετικά Α.Φ.Μ. έλαβαν 597.436,30 ευρώ,

·  ως επιστρεπτέα προκαταβολή (β’ φάση), 205 διαφορετικά Α.Φ.Μ. έλαβαν 1.716.016,37 ευρώ.

  Δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων και επαγγελματιών παρακολουθούνται φορολογικά και από Δ.Ο.Υ. που βρίσκονται εκτός νομού Φωκίδος, και συγκεκριμένα από τις Δ.Ο.Υ. Λαμίας ή Μεσολογγίου, οι ενισχύσεις των φυσικών και νομικών προσώπων στη Φωκίδα προφανώς υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό.