ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΙΤΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ

   Το ΤΑΙΠΕΔ απευθύνει πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης λιμένα και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων στη χερσαία και της θαλάσσια ζώνη της Μαρίνας Ιτέας, για περίοδο 40 ετών με δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της παραχώρησης για επιπλέον 10 έτη.

   Η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης συνάντησης του Βουλευτή Φωκίδας και Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΝΔ, κ. Ιωάννη  Μπούγα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ, κ. Δημήτριο Πολίτη, από τον οποίο είχε ζητήσει την ταχεία επανέναρξη της διαδικασίας αξιοποίησης της μαρίνας.

   Η αξιοποίηση της μαρίνας Ιτέας θα αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης, καθιστώντας την Ιτέα ως σημείο αναφοράς για την προώθηση του ποιοτικού θαλάσσιου τουρισμού και θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.