ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ

Ο Βουλευτής Φωκίδας και Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΝΔ, κ. Ιωάννης Μπούγας με ερώτηση που υπέβαλε στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, ζήτησε να ενημερωθεί για τα αναλυτικά στοιχεία και την πραγματική κατάσταση της ανεργίας στη Φωκίδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκθέσεις που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά µε την εξέλιξη της ανεργίας κατά τα έτη 2009-2021, προκύπτουν σημαντικές διακυμάνσεις του ποσοστού της απασχόλησης επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στην Π.Ε. Φωκίδας (επί παραδείγματι, από 8,2 το 2010 μέχρι και 34,6 το 2015). Κατόπιν των ανακοινώσεων της Αρχής σχετικά με τις σημαντικές αλλαγές στη μέθοδο συλλογής στοιχείων και στον τρόπο παραγωγής εκτιμήσεων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, παρατηρήθηκε ότι σε αντίστοιχους νομούς δεν δίδονται εκτιμήσεις του ποσοστού ανεργίας, λόγω μεγάλου δειγματοληπτικού σφάλματος (π.χ. Ευρυτανία, Σάμος, Κεφαλλονιά). Ωστόσο, για το νομό Φωκίδας η εκτίμηση της ανεργίας παρουσιάζεται για το έτος 2021 ανερχόμενη σε 30,9%, ποσοστό εκ των μεγαλύτερων σε ολόκληρη την επικράτεια, όμως με ευρύτατο διάστημα εμπιστοσύνης, ήτοι 17,5 έως και 44,4%, και χωρίς μάλιστα να παρατίθενται δεδομένα από την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΕΑΔ), με συνέπεια να προκαλείται τουλάχιστον δυσπιστία ως προς τον βαθμό αξιοπιστίας των στοιχείων.

Με την υπ’ αρ. πρωτ. ΓΠ-624/09.09.2022 απάντησή της η Στατιστική Αρχή ουσιαστικά επιβεβαιώνει τα ανωτέρω, καθώς αναφέρει ρητώς ότι η εν λόγω Έρευνα «είναι σχεδιασμένη, πανευρωπαϊκά, ώστε να παράγει εκτιμήσεις σε επίπεδο Χώρας και Περιφέρειας, αλλά όχι και σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, λόγω σημαντικού εύρους στα διαστήματα εμπιστοσύνης».