ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΚΙΔΑ

   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε εγγράφως στις υπ’ αριθ. πρωτ. Ε-002725/2022 και Ε-002726/2022 ερωτήσεις που υπέβαλε ο επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της ΝΔ και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης, κατόπιν συνεργασίας του με τον Βουλευτή Φωκίδας και Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΝΔ, κ. Ιωάννη Μπούγα αναφορικά α) με την προστασία και την αναβίωση του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας, ιδίως κατόπιν της πρόσφατης καταστροφικής πυρκαγιάς στην περιοχή και β) με τους αυστηρότατους περιορισμούς για λόγους δημοσίου συμφέροντος που υφίσταται ολόκληρη η Φωκίδα και την ανάγκη θέσπισης αντισταθμιστικών οφελών υπέρ των κατοίκων της.

   Συγκεκριμένα, η ΕΕ ενημερώνει ότι το τρέχον πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ), το οποίο περιλαμβάνει μέτρα για την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και την ανάληψη κατάλληλων δράσεων πρόληψης πέραν της βασικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), προβλέπει πρόσθετη στήριξη για τους ελαιώνες της Άμφισσας, ύψους 580 ευρώ ανά εκτάριο ετησίως. Η πρόσθετη αυτή στήριξη εφαρμόζεται από το 2007 και προβλέπεται επίσης στο προσχέδιο του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου της ΚΓΠ για την περίοδο 2023-2027.

   Περαιτέρω, το μεγάλο μέρος του ελαιώνα της Άμφισσας θεωρείται περιοχή δικτύου «Natura 2000» κι η ΕΕ παρακολουθεί τον καθορισμό των αναγκαίων στόχων και μέτρων διατήρησης από τις ελληνικές αρχές για όλους τους τόπους κοινοτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένου του Ελαιώνα της Άμφισσας κι έχει ζητήσει από τις ελληνικές αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης ενισχύσεων σε γεωργικές εκτάσεις για πρόσθετες δαπάνες και διαφυγόν εισόδημα λόγω μειονεκτημάτων των εν λόγω περιοχών.

Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΜΠΠΕ) στηρίζει τα κράτη μέλη στην προώθηση και υλοποίηση δραστηριοτήτων πρόληψης και διαχείρισης δασικών πυρκαγιών, όπως τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για πυρκαγιές και τα εργαλεία υποστήριξης της λήψης αποφάσεων, καθώς και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) που παρέχει αξιολόγηση σε επίπεδο ΕΕ πριν και μετά από πυρκαγιές και στηρίζει την πρόληψη πυρκαγιών μέσω χαρτογράφησης των κινδύνων. Η Επιτροπή παρέχει συμβουλευτικές αποστολές, προγράμματα αξιολόγησης και επιχορηγήσεις του ΜΠΠΕ για την υλοποίηση έργων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των κινδύνων δασικών πυρκαγιών. Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών και τη στήριξη δράσεων έκτακτης ανάγκης και ανάκαμψης.