ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ

  Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων απάντησε με την από 13.07.2022 επιστολή, που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρης Σκάλκος, στην ερώτηση του Βουλευτή Φωκίδας και Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΝΔ, κ. Ιωάννη Μπούγα, αναφορικά με την διακοπή οδικών έργων στην Π.Ε. Φωκίδας.

  Συγκεκριμένα, η ερώτηση του Βουλευτή αφορά την εκτέλεση πολυάριθμων τεχνικών έργων και υποέργων με ιδιαίτερη αξία για την ευρύτερη περιοχή, που εμφανίζεται να έχει διακοπεί «λόγω έλλειψης χρημάτων», με αποτέλεσμα οι ανάδοχοι/κατασκευαστές να έχουν περιέλθει σε τέλμα, αλλά και δυσμενείς συνέπειες να έχουν προκύψει για την τοπική κοινωνία και οικονομία καθότι πρόκειται για απολύτως απαραίτητα τεχνικά έργα για την οδική ασφάλεια στη Φωκίδα. Ζητά δε να πληροφορηθεί πού οφείλεται η επικαλούμενη έλλειψη χρημάτων, ποια μέτρα θα ληφθούν προκειμένου να επανεκκινήσουν άμεσα οι εργασίες στα εν λόγω έργα και, τέλος, πώς διαμορφώνεται πλέον το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης εκάστου έργου.

  Ο κ. Σκάλκος ενημέρωσε αρχικά τον κ. Μπούγα ότι ο προϋπολογισμός του Εθνικού ΠΔΕ έτους 2022 ανέρχεται σε 1.300 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 200 εκ. ευρώ αφορούν ειδικά τις Περιφέρειες της χώρας. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, οι οικονομικές ανάγκες που προέκυψαν κυρίως λόγω φυσικών καταστροφών, δημιούργησαν αυξημένες ανάγκες χρηµατοδότησης από το ΠΔΕ, οι οποίες κατευθύνθηκαν κατά προτεραιότητα στις Περιφέρειες που επλήγησαν, και ειδικότερα στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας.

  Σύμφωνα µε τον αναλυτικό πίνακα που παρατίθεται, το 2020 η Περιφέρεια Στ. Ελλάδας είναι ανάµεσα στις Περιφέρειες που πήραν το µεγαλύτερο ποσοστό αύξησης ορίου πίστωσης, ύψους 118%, το 2021 πήρε το µεγαλύτερο ποσοστό αὐξησης ορίου πίστωσης από όλες τις Περιφέρειες ύψους 269,47% και το τρέχον εξάµηνο του 2022 είναι ανάμεσα στις τρεις Περιφέρειες που έχει δοθεί αύξηση ορίου πίστωσης ύψους 75,76%.

  Περαιτέρω, το Υπουργείο καθιστά σαφές ότι η διαχείριση των χρηµατοδοτήσεων µε την κατανοµή των ποσών στα έργα και ειδικότερα σε λογαριασμούς υπολόγων για τη διενέργεια πληρωμών, γίνεται αποκλειστικά από την Περιφέρεια, µε τρόπο που η ίδια κρίνει ότι συμβάλλει στο αναπτυξιακό αποτέλεσµα της κάθε περιοχής.

  Από το σύνολο των εκταμιεύσεων που έχει λάβει η Περιφέρεια Στ. Ελλάδας και σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (08.07.2022), προκύπτει ότι υπάρχουν διαθέσιµα προς πληρωμή σε λογαριασμούς έργων 13,795 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων 3.168 εκ. ευρώ σε λογαριασμούς ακριβώς των ανωτέρω αναφερόμενων τεχνικών έργων (ΕΠ 566).

_ _page-0001jpg

_ _page-0002jpg

  6141-29-6-2022   _page-0001jpg  6141-29-6-2022   _page-0002jpg  6141-29-6-2022   _page-0003jpg