ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΩΚΙΔΑΣ

  Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης, απάντησε με την υπ’ αριθ. πρωτ. Β 600/17.08.2020 επιστολή του σε σχετική αναφορά του Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ιωάννη Μπούγα, αναφορικά με τα μέτρα στήριξης των ΚΤΕΛ Ν. Φωκίδας. Με την ως άνω αναφορά, ο Βουλευτής έθεσε υπ’ όψιν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία, τα οποία εντάθηκαν περαιτέρω λόγω των πρόσφατων περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

  Ο Υφυπουργός ενημέρωσε τον Βουλευτή ότι προκειμένου τα ΚΤΕΛ να παρέχουν το απαιτούμενο συγκοινωνιακό έργο προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ακόμα και αυτού που κατοικεί σε δυσπρόσιτες περιοχές, έχει προβλεφθεί τουλάχιστον το 70% από το συγκεντρωθέν ποσό του Ειδικού Λογαριασμού Εισφοράς για οικονομική ενίσχυση και Εκσυγχρονισμού των ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 να διατίθεται αποκλειστικά για την ενίσχυση των ασθενέστερων. Ο εν λόγω Ειδικός λογαριασμός χρηματοδοτείται µε την καταβολή από τα ΚΤΕΛ του 1% των ακαθάριστων εσόδων τους, όπως προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα απόφαση καθορισμού κομίστρων, η δε ανωτέρω η εισφορά θεωρείται ως εισφορά ειδικού σκοπού και δεν υπολογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα.
  Επιπλέον, προβλέπεται ο εκσυγχρονισμός υποδομών και λεωφορείων των ΚΤΕΛ µε την ένταξη των εργασιών αυτών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και έκτακτη επιδότηση στα ΚΤΕΛ ως αποζημίωση για την απαγόρευση πλήρωσης του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων των επιβατών των μέσων μεταφοράς που διαθέτουν.