ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

  Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας, απάντησε με την υπ’ αρ. πρωτ. 154289/21.10.2022 επιστολή στην ερώτηση του Βουλευτή Φωκίδας και Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΝΔ κ. Ιωάννη Μπούγα αναφορικά με τις καταβολές αποζημιώσεων και σχετικών χρηματοδοτήσεων λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν το έτος 2021 την Στερεά Ελλάδα και δη τον Δήμο Δωρίδας, επί λέξει ως εξής: «το Υπουργείο Οικονομικών είναι αρμόδιο για την παροχή κρατικής αρωγής σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από θεομηνίες, η οποία συνίσταται σε επιχορήγηση επί της ζημίας για εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, Φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ἡ σε μέγεθος καταστροφής, µε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να χορηγηθεί προκαταβολή έναντι της επιχορήγησης ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη. Για την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων για την παροχή της επιχορήγησης, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: α) η έκδοση Κ.Υ.Α. οριοθέτησης […] και β) η καταγραφή ζημιών των εν λόγω επιχειρήσεων από την αρμόδια Περιφέρεια και η αποστολή της συγκεντρωτικής κατάστασης των επιχειρήσεων και τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται στο Υπουργείο Οικονομικών.

Όσον αφορά την περιοχή της Δωρίδας του Νομού Φωκίδας, στην οποία αναφέρεται η παρούσα ερώτηση, σας γνωρίζουμε ότι εκκρεμεί από την Περιφέρεια η αποστολή της συγκεντρωτικής κατάστασης των πληγεισών επιχειρήσεων για τις πυρκαγιές της 5ης Αυγούστου 2021, έτσι ώστε το Υπουργείο Οικονομικών να προβεί στην έκδοση της σχετικής Υ.Α. επιχορήγησης.»