ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΩΚΙΔΑΣ

  Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Σοφία Ζαχαράκη, απάντησε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 111731/Φ1/28.08.2020 επιστολή της σε ερώτηση του Βουλευτή Φωκίδας αναφορικά με το θεσμό της Ειδικής Αγωγής και τις πρωτοβουλίες της πολιτείας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες.

  Η Υφυπουργός ενημέρωσε τον Βουλευτή ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία πλήρωσης 4.500 θέσεων μόνιμων Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και δομών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής.

  Επιπλέον, σχετικά με τον αριθμό μαθητών κάθε τάξης στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, κρίσιμη είναι η γνώμη του εκάστοτε Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που ασκεί την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, καθώς και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης.

  Η κα Ζαχαράκη επισημαίνει ακόμη ότι το Υπουργείο έχει θέσει στόχο να προσαρμόσει σταδιακά το εκπαιδευτικό σύστημα στην κατεύθυνση της πλήρους ανάπτυξης της ενταξιακής εκπαίδευσης («inclusive education»), δημιουργώντας προγράμματα σπουδών για τις σχολικές δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατάλληλα σταθμισμένα ως προς το είδος της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και ιδρύοντας προστατευμένα εργαστήρια μαθητείας και κατάρτισης.