ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ AΜΦΙΣΣΑΣ

  Για την ενημέρωση των πολιτών Φωκίδας, αναφορικά με την πρόοδο των εργασιών και την παράδοση του έργου της αποκατάστασης του Μητροπολιτικού Ναού Άμφισσας, ο οποίος αποτελεί το σημαντικότερο μνημείο της νεώτερης ιστορίας της πόλεως και οι τοιχογραφίες του θεωρούνται σταθμός στην εξέλιξη της μεταβυζαντινής αγιογραφίας, ο Βουλευτής Φωκίδας και Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΝΔ κ. Ιωάννης Μπούγας κατέθεσε σχετική ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

  Η Υπουργός κ. Λίνα Μενδώνη, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 579105/13.12.2022 επιστολή της, ενημερώνει αναλυτικά για όλα τα ζητήματα που αφορούν το εν λόγω έργο. Από το κείμενο της απάντησης αποσαφηνίζονται πλήρως όλα τα ερωτήματα που θέτουν οι πολίτες και απασχόλησαν κατά το πρόσφατο διάστημα την ευρύτερη περιοχή σχετικά με το σημαντικό αυτό μνημείο.

  Επισυνάπτεται ολόκληρη η εν λόγω ενδιαφέρουσα απάντηση, επισημαίνοντας ιδιαιτέρως ότι έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΑ/Ρ1ΥΤ51/24-10-2022 απόφαση διενέργειας διοικητικής παραλαβής, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 169 του ν.4412/2016 και έχει αποσταλεί η υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΡΘ4Θ02/1.12.2022 Πρόσκληση στην Ι. Μητρόπολη Φωκίδας για την διενέργειά της παραλαβής του έργου στις 20.12.2022. Επίσης, σύμφωνα µε το άρθρο 169 του ν. 4412/2016, οποτεδήποτε και πριν από την παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα που έχουν περατωθεί, μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής.

  Η παραλαβή του έργου (ποιοτική και ποσοτική) θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων του άρθρου 172 μεταξύ του χρονικού διαστήματος από 01.02.2023 έως 30.04.2023.


67    pdf_page-0001jpg

67    pdf_page-0002jpg67    pdf_page-0003jpg