ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΩΚΙΔΑΣ

  Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 5553/07.04.2020 Ερώτησή του προς τους κ.κ. Υπουργούς α) Πολιτισμού και Αθλητισμού και β) Υποδομών και Μεταφορών, ο Βουλευτής Φωκίδας κ. Ιωάννης Μπούγας ζήτησε να πληροφορηθεί εάν έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των απαιτούμενων μελετών για το έργο της προστασίας από βραχοπτώσεις και καταπτώσεις βράχων σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αράχοβας – ∆ελφών εντός του οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου των Δελφών, πώς θα εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις, καθώς και πότε προβλέπεται η έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών εκτέλεσής του ανωτέρω έργου.

  Με την από 14.05.2020 υπ’ αριθ. πρωτ. 170332/595 απάντησή της, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη ενημέρωσε τον Βουλευτή ότι από το εν λόγω Υπουργείο έχει εγκριθεί το σύνολο των απαραίτητων μελετών και απομένει η επίσπευση της διαδικασίας ολοκλήρωσης, που αφορά τον ανάδοχο και τα στάδια υλοποίησης του έργου. Σημειώνει επίσης, ότι το έργο θα υλοποιηθεί σε θέσεις εκτός του περιφραγμένου αρχαιολογικού χώρου των Δελφών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τις οποίες θα συνδράμει σε κάθε αναγκαίο στάδιο του έργου.