ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΑ

   Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απάντησε στην αναφορά που είχε υποβάλει ο Βουλευτής Φωκίδας και Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΝΔ κ. Ιωάννης Δ. Μπούγας, κοινοποιώντας επιστολή του Προέδρου της Κοινότητας Μαυρολιθαρίου (Δ.Ε. Καλλιέων, Δήμος Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας) συνοδευόμενη από τη και σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης των κατοίκων της περιοχής, σχετικά με τις ολοσχερείς καταστροφές που υπέστησαν κατοικίες από εμπρησμούς.

   Σύμφωνα με την από 11.03.2023 υπ’ αρ. πρωτ. 7017/4/26366-στ’ απάντηση του Υπουργού κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, θα ενταθούν τα μέτρα αστυνόμευσης στην ευρύτερη περιοχή της Κοινότητας Μαυρολιθαρίου, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Άμφισσας-Δελφών και τη συνεργασία του Αστυνομικού Σταθμού Γραβιάς, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

   Σημαντικές ωστόσο είναι οι πληροφορίες που παρέχονται στην ανωτέρω απάντηση, αναφορικά με τη δράση των εν λόγω Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι Αρχές καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια, δραστηριοποιούμενες σε όλους τους τομείς που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και από κοινού με τις επιχειρησιακές Ομάδες (Ο.Π.Κ.Ε. και Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και την Κινητή Αστυνομική Μονάδα (Κ.Α.Μ.) που επιχειρούν -σύμφωνα με τον υλοποιούμενο σχεδιασμό της Δ.Α. Φωκίδας- στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Δελφών, πραγματοποιούν ελέγχους, ώστε να καταστεί εμφανής, έντονη και συνεχής η αστυνομική παρουσία, με σκοπό να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα όποια ζητήματα αστυνομικού ενδιαφέροντος.

   Από τις αρχές του 2022, οι ανωτέρω Υπηρεσίες πραγματοποίησαν σημαντικό αριθμό αστυνομικών ελέγχων/δράσεων, όπως αναλυτικά εκτίθενται στο κείμενο της επιστολής, στο πλαίσιο των οποίων εκδηλώθηκαν όλες οι, κατά περίπτωση, προβλεπόμενες υπηρεσιακές και δικονομικές ενέργειες (προσαγωγές, συλλήψεις, σχηματισμός δικογραφιών, βεβαιώσεις παραβάσεων κ.α.).

   Ειδικότερα, στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Α. Φωκίδας πραγματοποιήθηκαν -5.098- περιπολίες, στο πλαίσιο των οποίων ελέγχθηκαν -6.593- άτομα και -4.367- οχήματα, διενεργήθηκαν -519- προσαγωγές και -184- συλλήψεις ατόμων για διάφορα αδικήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά -1.423- παραβάσεις (εκ των οποίων -1.330- του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, -47- σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και -46- της λοιπής νομοθεσίας). Συγκεκριμένα στην περιοχή αρμοδιότητας του Α.Τ. Άμφισσας-Δελφών πραγματοποιήθηκαν -1.272- περιπολίες, κατά τις οποίες ελέγχθηκαν -622- άτομα και -96- οχήματα, διενεργήθηκαν -27- προσαγωγές και -27- συλλήψεις ατόμων για διάφορα αδικήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά -37- παραβάσεις (εκ των οποίων -7- σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και -30- της λοιπής νομοθεσίας).

Πλέον των ανωτέρω, ως προς τα αποτελέσματα των διενεργούμενων εξορμήσεων, κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, αναφέρεται ότι συνολικά στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Α. Φωκίδας πραγματοποιήθηκαν -210- εξορμήσεις, στο πλαίσιο των οποίων ελέγχθηκαν -5.960- άτομα και -5.312- οχήματα, διενεργήθηκαν -42- προσαγωγές και -32- συλλήψεις ατόμων για διάφορα αδικήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά -1.118- παραβάσεις (εκ των οποίων -1.076- του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και -42- της λοιπής νομοθεσίας). Συγκεκριμένα στην περιοχή αρμοδιότητας του Α.Τ. Άμφισσας - Δελφών πραγματοποιήθηκαν -36- εξορμήσεις, κατά τις οποίες ελέγχθηκαν -1.240- άτομα και -983- οχήματα, διενεργήθηκαν -20- προσαγωγές και -20- συλλήψεις ατόμων για διάφορα αδικήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά -226- παραβάσεις (εκ των οποίων -206- του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και -20- της λοιπής νομοθεσίας).

   Τέλος, στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την 23.02.2023 μεταξύ του Διευθυντή της Δ.Α. Φωκίδας με αντιπροσωπεία της Τοπικής Κοινότητας Μαυρολιθαρίου, παρουσία τόσο του Προέδρου αυτής όσο και του Δημάρχου του Δήμου Δελφών, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα αστυνόμευσης της περιοχής και προγραμματίστηκαν, για το σκοπό αυτό, αστυνομικές δράσεις που θα συντείνουν στην εμφανή αστυνόμευση και κατ’ επέκταση στην εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών.


   1316_signedpdf_page-0001jpg   1316_signedpdf_page-0002jpg   1316_signedpdf_page-0003jpg   1316_signedpdf_page-0004jpg