ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΩΚΙΔΑΣ

  Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας, απάντησε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 123/29.07.2020 επιστολή του σε σχετική ερώτηση του Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ιωάννη Μπούγα, αναφορικά με τη θέσπιση Κώδικα Δικαστικής Δεοντολογίας. Με την ως άνω ερώτηση ο Βουλευτής έθετε το ζήτημα ενός συνεκτικού κειμένου διατάξεων, υπό μορφή κώδικα, ρυθμιστικών των κανόνων δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν το δικαστικό λειτούργημα, οι οποίες είναι σήμερα ελλιπείς λόγω της μη υπάρξεως αντίστοιχου κώδικα.

  Ο Υπουργός ενημέρωσε τον Βουλευτή ότι η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου έχει αποφασίσει, κατά την έναρξη του προσεχούς δικαστικού έτους τον Σεπτέμβριο 2020, να συσταθεί ομάδα εργασίας με συμμετοχή Δικαστών και Εισαγγελέων για την επεξεργασία σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης. Επιπλέον, με πρόσφατες αποφάσεις τόσο της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν συγκροτηθεί αντίστοιχες ομάδες εργασίας για τη σύνταξη Κωδίκων Δεοντολογίας των δικαστικών λειτουργών για το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, καθώς και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας.