ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

  Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης.

  Όπως υπογράμμισε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, πρόκειται για μια ουσιώδη διαρθρωτική μεταρρύθμιση που μεριμνά για την επάρκεια των μελλοντικών επικουρικών συντάξεων των νέων εργαζομένων, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι σημερινές συντάξεις.

  Το νέο πλαίσιο αφορά τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας από 1/1/2022 και εθελοντικά τους μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους έως 35 ετών. Το σύστημα που προτείνεται ακολουθεί μοντέλα που εφαρμόζονται εδώ και δεκαετίες σε πληθώρα ευρωπαϊκών χωρών και στηρίζεται στην υιοθέτηση ενός «ατομικού κουμπαρά». Οι εισφορές των νέων αποταμιεύονται και επενδύονται σχηματίζοντας ένα αποθεματικό το οποίο διαχειρίζεται το νέο δημόσιο ταμείο ΤΕΚΑ.

  Το νομοσχέδιο προβλέπει ρητά ότι κανείς δεν θα πάρει επικουρική σύνταξη χαμηλότερη από αυτή που αντιστοιχεί στις εισφορές που κατέβαλε συν τον πληθωρισμό. Επιπλέον, όσον αφορά στους σημερινούς συνταξιούχους, δεν επηρεάζεται ούτε η καταβολή, ούτε το ύψος των επικουρικών συντάξεων που λαμβάνουν βάσει του υφιστάμενου συστήματος.