ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

   Παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας «Ρυθμίσεις εξορθολογισμού του ασφαλιστικού συστήματος», το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση ζητημάτων με σκοπό τον εξορθολογισμό και την ενιαία μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων, που ενισχύουν την ασφάλεια δικαίου και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

   Τρεις είναι οι βασικές ρυθμίσεις που υιοθετούνται στο νομοσχέδιο, με διατάξεις που ανταποκρίνονται σε πάγια αιτήματα εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων, ενώ βελτιώνουν την εισπραξιμότητα των εσόδων του ΕΦΚΑ:

  • η μείωση χρόνου παραγραφής των μη βεβαιωμένων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ,
  • η αύξηση του αριθμού των δόσεων της πάγιας ρύθμισης οφειλών σε 24 (από 12) και
  • η παύση υφ’ όρον της ποινικής δίωξης οφειλετών που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές, όσο εξυπηρετείται η ρύθμιση.

   Για τους συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άτομα με αναπηρία, υποψήφιοι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ), οι εισηγούμενες διατάξεις διευρύνουν σημαντικά την παρεχόμενη προστασία. Θεμελιακή, εν προκειμένω, είναι η πρόβλεψη για μείωση του ποσοστού αναπηρίας (από 67% σε 50%) που απαιτείται για τη λήψη σύνταξης αναπηρίας, που έχει εφαρμογή σε όλους τους ασφαλισμένους του φορέα, για τους οποίους προβλεπόταν μεγαλύτερο ποσοστό.

   Οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται είναι:

·         Δεκαετής παραγραφή μη βεβαιωμένων οφειλών στον ΕΦΚΑ. Εάν η απαίτηση του ΕΦΚΑ δεν βεβαιωθεί μέσα σε αυτό το διάστημα, οι οφειλές παραγράφονται. Από 1η Ιανουαρίου 2027, η παραγραφή των μη βεβαιωμένων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ γίνεται πενταετής, με εναρμόνιση των χρονικών ορίων παραγραφής των ασφαλιστικών οφειλών με ό,τι ισχύει για τις φορολογικές οφειλές.

·         Αύξηση σε 24 από 12 των μηνιαίων δόσεων της πάγιας ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών στον ΕΦΚΑ. Ελάχιστο μηνιαίο ποσό είναι 50 ευρώ κι η αίτηση ρύθμισης γίνεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ.

·         Κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% των ασφαλισμένων του τ. Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ). Το Ταμείο είναι πλέον βιώσιμο και δεν υπάρχει λόγος συνέχισης της ειδικής εισφοράς που σταματά να παρακρατείται από τους δημοσίους υπαλλήλους

·         Επέκταση σε όσους ενστόλους εξαιρούνταν της «μάχιμης πενταετίας», δηλαδή του δικαιώματος αναγνώρισης έως και επιπλέον 5 ετών ασφάλισης με καταβολή των αντίστοιχων εισφορών. Πλέον όσοι ένστολοι εξαιρούνταν από τη σχετική ρύθμιση αποκτούν πλέον το δικαίωμα αυτό, ανεξαρτήτως μονάδας υπηρεσίας, αν είναι παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι (προ ή μετά το 2011) και ανεξαρτήτως εάν είναι μόνιμοι ή μη.

·         Παύση υφ’ όρον της ποινικής δίωξης οφειλετών με ρυθμισμένες ασφαλιστικές οφειλές, όσο εξυπηρετούν τη ρύθμιση. Μια ρύθμιση σεβασμού στην αξιοπρέπεια των πολιτών και ελάφρυνσης του αντίστοιχου φόρτου των δικαστηρίων.

·         Επιβολή πλαφόν σε προκλητικά υψηλές επικουρικές συντάξεις. Η επιβολή ορίου (που εφαρμόζεται στις κύριες συντάξεις) σε αυτές τις προκλητικά υψηλές επικουρικές συντάξεις καθίσταται επιβεβλημένη για να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμένων.

·         Μείωση ποσοστού αναπηρίας (από 67% σε 50%) για συγκεκριμένες ομάδες ασφαλισμένων ως προϋπόθεση λήψης αναπηρικών παροχών. Εναρμόνιση με όσα ισχύουν για τους ασφαλισμένους των υπόλοιπων πρώην Ταμείων για την καταβολή αναπηρικής σύνταξης.

·         Παύση αναζήτησης από τον ΟΠΕΚΑ εκκρεμών οφειλών από επιδόματα προνοίας που έλαβαν πολίτες καλόπιστα, χωρίς να τα δικαιούνται. Λαμβάνεται έτσι υπόψη η καθυστέρηση του Κράτος στους ελέγχους και γίνεται σεβαστή η καλή πίστη των αναπήρων για τα επιδόματα.

   Με την κομβική αυτή νομοθετική πρωτοβουλία επιδιώκεται να μπει τάξη σε αποσπασματικές παρεμβάσεις του ασφαλιστικού συστήματος, να προωθηθούν νέες προστατευτικές διατάξεις για ειδικές και ευάλωτες ομάδες (λ.χ. ΑμΕΑ), να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών και να εναρμονιστούν οι κανόνες φορολογικής και ασφαλιστικής διοίκησης.