ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ

  Στο πλαίσιο της αυτοψίας που θα διενεργηθεί την Παρασκευή, 04.06.2021, στην περιοχή της Λίμνης του Μόρνου από μέλη της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων, σε εφαρμογή σχετικής απόφασης της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, επισυνάπτεται στην παρούσα το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης.

  Κατόπιν της έγκρισης του Προέδρου της Βουλής, η εν λόγω επίσκεψη θα καλυφθεί τηλεοπτικώς από το Κανάλι της Βουλής.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-6-21

11:00     ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ (ενημέρωση του Δ/ντή)

11:45     ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

12:15     ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

14:30     ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΟΡΝΟΥ (ενημέρωση της Δ/ντριας του Φράγματος-ΕΥΔΑΠ)

15:30     ΓΕΥΜΑ

17:30     ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΕΔΙΑΔΑ ΜΟΡΝΟΥ

 

Ο Δήμαρχος

Γιώργος Καπεντζώνης