ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΑ ΜΜΕ - 22/08/2022

Link : https://www.youtube.com/watch?v=7_JMgE4EOKk&list=PLqVnWJK3kjwYTxB4AAZFQzTVDOWN4xzT8&index=2