ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ, ΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

  
  Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 42951/13.07.2020 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας, κ. Βασιλείου Κοντοζαμάνη, εγκρίθηκε η προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, και συγκεκριμένα ενός Διευθυντή και ενός Επιμελητή Β’ με ειδικότητα Εσωτερικής Παθολογίας.
  Η πλήρωση των θέσεων θα επιτρέψει την εύρυθμη λειτουργία της Παθολογικής Κλινικής και θα αναβαθμίσει σημαντικά τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Νοσοκομείο μας.
  _0001jpg_0002jpg_0003jpg