ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Η Υφυπουργός Παιδείας κα Ζέττα Μακρή, με ενημέρωσε ότι εγκρίθηκαν τα ολιγομελή τμήματα, που είχαν ζητηθεί για το ΕΠΑΛ Άμφισσας. Η εξέλιξη αυτή δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους.