ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

  Ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελος Μπίνης παρουσίασαν και το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς Για την Κυβέρνηση, η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η λογοδοσία συνιστούν βασικές αρχές και πυλώνες μιας δημοκρατικής και ευνομούμενης Πολιτείας, η οποία πράττει με γνώμονα την πρόοδο και ευημερία των πολιτών της. Η πολυπλοκότητα και η συνθετότητα των φαινομένων διαφθοράς καθιστούν την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπισή της απόλυτη προτεραιότητα.

--Το Εθνικό Σχέδιο αποτελεί:

-Το πλαίσιο για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς στη χώρα και την ενσωμάτωση διεθνών καλών πρακτικών.

-Ένα δυναμικό εργαλείο πολιτικής τετραετούς ορίζοντα για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση οριζόντιων και τομεακών δράσεων.

-Έναν αποτελεσματικό μηχανισμό συντονισμού της δράσης των φορέων άσκησης δημόσιας πολιτικής, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα και την Κοινωνία των Πολιτών.

--Προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου είναι:

-Η πρόληψη, ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση φαινομένων απάτης και διαφθοράς.

-Η προώθηση των αρχών της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στον δημόσιο βίο.

-Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, η ανάπτυξη κουλτούρας μηδενικής ανοχής απέναντι στη διαφθορά και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.

--Οι βασικοί στόχοι του Σχεδίου είναι:

-Η συστηματική άνοδος της Ελλάδας στις αξιολογήσεις των Διεθνών Οργανισμών.

-Η διαρκής ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς και

-Η σταθερή βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στη χώρα.
  Οι βασικοί εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Σχεδίου είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή και το Υπουργικό Συμβούλιο.