ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ – ΚΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

   Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Αν.Υπουργού Εσωτερικών για την οριοθέτηση περιοχών για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από την πυρκαγιά της 4ης.Ιουλίου.2022 στις περιοχές δημοτικών ενοτήτων Άμφισσας και Χρισσού. Με την εν λόγω απόφαση και την υπό στοιχεία 46006/Δ.Ε.Ε.Φ .Κ Κ.Ε /Α325/03.02.2023 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Ανάπτυξης και Εσωτερικών ολοκληρώνεται η διαδικασία οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών για την καταβολή των αποζημιώσεων.

332902123_685086160084142_2144773939103935402_njpg327273605_558155569618811_8186754626927302207_njpg333082063_211554418032427_6940975925084004110_njpg