ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ

Ένας χρόνος έντονης και διαρκούς κοινοβουλευτικής και πολιτικής προσπάθειας για καλύτερη Ελλάδα και καλύτερη Φωκίδα, με ισχυρή εκπροσώπηση.
Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας!
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!