ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ

  Με την από 14.07.2020 υπ’ αρ. πρωτ. 91779/Δ3 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών: α) Παιδείας και Θρησκευμάτων και β) Οικονομικών, από το σχολικό έτος 2020-2021, ιδρύεται στην Άμφισσα Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  Το Σχολείο αυτό θα δώσει τη δυνατότητα αξιόπιστης επαγγελματικής εκπαίδευσης στους μαθητές που αντιμετωπίζουν γνωστικές δυσκολίες ή δυσκολίες προσαρμογής. Με τη βοήθεια καθηγητών και εξειδικευμένου προσωπικού, οι μαθητές δύνανται να αναπτύξουν γνωστικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και να εκπαιδευθούν σε σύγχρονους επαγγελματικούς τομείς. Συμβάλλει στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και την ψυχολογική υποστήριξη των ίδιων και των οικογενειών τους.

  Ο Βουλευτής Φωκίδας επισκέφθηκε σήμερα, στο γραφείο της, την Υφυπουργό Παιδείας, κα Σοφία Ζαχαράκη, και την ευχαρίστησε για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα ίδρυσης του Σχολείου, που προέκυψε από εισήγηση του Προϊσταμένου της ανωτέρω Διεύθυνσης και υιοθετήθηκε από τον Δήμο Δελφών.

  Επιπλέον, ο Βουλευτής επεσήμανε στην Υφυπουργό την ανάγκη για έγκαιρη πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών, ώστε να μην παρατηρηθούν φαινόμενα ελλείψεων καθηγητών στον νομό Φωκίδας. Η κα Ζαχαράκη τον διαβεβαίωσε ότι, με βάση και τις πρόνοιες του νέου νόμου, θα εγκριθούν ολιγομελή τμήματα και θα αναλάβουν υπηρεσία εγκαίρως οι καθηγητές που θα τοποθετηθούν σε αυτά. Επίσης, συζήτησαν την ανάγκη ίδρυσης τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών στο ΕΠΑΛ Άμφισσας.