ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

  Κατόπιν της εισήγησης του Βουλευτής Φωκίδας, με σημερινή νομοτεχνική βελτίωση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που έχει αντικείμενο την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 2, όπου προβλέπονται οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας των μικρότερων ΙΕΚ, συμπληρώθηκε, ώστε αυτά να συνεχίσουν να λειτουργούν και με λιγότερους από 100 φοιτητές/καταρτιζόμενους, σε περίπτωση που βρίσκονται μέσα σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό κατώτερο των 50.000 κατοίκων.

  Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η εξακολούθηση της λειτουργίας του δημοσίου ΙΕΚ της Άμφισσας.