ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

  Με το άρθρο 61 του νόμου 4701/2020, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, δίνεται λύση στο κρίσιμο ζήτημα της καταβολής του επιδόματος των ορεινών και μειονεκτικών γεωργικών περιοχών. Ειδικότερα, ενώ έχει καταβληθεί το επίδομα για το έτος 2018, η καταβολή για τα έτη 2019 και 2020 θα πραγματοποιηθεί μέσω  ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Με τον τρόπο αυτό, απλοποιούνται οι διαδικασίες για τους δικαιούχους με αποφυγή της περιττής γραφειοκρατίας.

  Περαιτέρω, αποτυπώνονται στον νόμο με απόλυτη σαφήνεια πλέον τα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης της ενίσχυσης και επίσης τεκμηριώνεται το κριτήριο της μονιμότητας των κατοίκων σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές στο εξής από τις δηλώσεις φορολογίας του εισοδήματος των δικαιούχων για τα δύο τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για το επίδομα. Η ρύθμιση θα εφαρμόζεται για τις αιτήσεις που αφορούν στην καταβολή της ενίσχυσης για το έτος 2019, ώστε με την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διεκπεραιωθούν άμεσα οι σχετικές αιτήσεις.

  Προβλέπεται επίσης ρητά ότι κατά τον έλεγχο του ανωτέρω εισοδηματικού τεκμηρίου δεν προσμετρώνται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα παιδιού, το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, καθώς και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται πλέον από τον ΟΠΕΚΑ ως προνοιακές παροχές σε ΑμεΑ.

  Με την εισαγωγή της εν λόγω νομοθετικής ρύθμισης και τη σχετική υπουργική απόφαση που πρόκειται να άμεσα εκδοθεί, σε συνδυασμό με τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας, θα επιτευχθεί η ταχύτερη καταβολή του επιδόματος τόσο για το έτος 2019 όσο και για το 2020, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η πληρωμή του στο εξής  θα λαμβάνει χώρα εγκαίρως, προς όφελος των πολιτών.