ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ (14) ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Εξοπλισμός σε δεκατέσσερα (14) Σχολεία της Φωκίδας, σύμφωνα με τα αιτήματα και τις ανάγκες τους, θα παραδοθεί τις προσεχείς ημέρες από τις ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Πρόκειται για:

α) το Νηπιαγωγείο Γραβιάς,

β) 2ο Νηπιαγωγείο Άμφισσας,

γ) Δημοτικό Γραβιάς,

δ) Δημοτικό Πολυδρόσου,

ε) 2ο Δημοτικό Άμφισσας,

στ) Γυμνάσιο Άμφισσας,

ζ) Γυμνάσιο Δεσφίνας,

η) Γυμνάσιο Ιτέας,

θ) Μουσικό Γυμνάσιο Άμφισσας,

ι) Λύκειο Γραβιάς,

ια) Λύκειο Ιτέας,

ιβ) Λύκειο Άμφισσας,

ιγ) ΕΠΑΛ Άμφισσας και

ιδ) ΕΕΕΕΚ Άμφισσας