ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

   Υπεγράφη η κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία παρέχεται για πρώτη φορά στεγαστικό επίδομα στους σπουδαστές όλων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Υπουργείου Τουρισμού, μεταξύ των οποίων το ΙΕΚ Τουριστικής Εκπαίδευσης Γαλαξιδίου νομού Φωκίδας, προς έμπρακτη στήριξη του ΙΕΚ, των σπουδαστών των σχολών, των οικογενειών τους, αλλά και των περιοχών όπου λειτουργούν ΔΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού.

   Οι αιτήσεις του δικαιούχου καταρτιζομένου και του δικαιούχου γονέα μπορούν να γίνονται από σήμερα, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 30 Αυγούστου 2022, ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Το ετήσιο στεγαστικό επίδομα χορηγείται ήδη στους σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και πλέον στους δικαιούχους προστίθενται οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού.

   Η επίτευξη της χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος στους/στις καταρτιζόμενους/ες των ΙΕΚ συνιστά ένα σημαντικό βήμα στην προσέλκυση υποψηφίων καταρτιζόμενων και είναι ενδεικτική της προσπάθειας που καταβάλλει το Υπουργείο Τουρισμού για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΙΕΚ.