ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Με τροπολογίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, που ψηφίστηκαν χθες, μπαίνουν σε εφαρμογή τρία επιπλέον μέτρα για την αποτροπή και την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας. Αφορούν τη δημοσιοποίηση της επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας, την επιβολή πλαφόν 3% στην αύξηση των ενοικίων επαγγελματικής στέγης και τη διεύρυνση της εφαρμογής του «κόφτη» στο περιθώριο κέρδους. Πιο αναλυτικά προβλέπονται:

α. Δημοσιοποίηση της επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα έκτακτα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας. Επιτρέπεται μέχρι τις 30 Ιουνίου, η δημοσιοποίηση της επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα έκτακτα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε δύο περιπτώσεις: Στη περίπτωση που επιβάλλεται στην επιχείρηση διοικητικό πρόστιμο μεγαλύτερο από 50.000 ευρώ, καθώς και στη περίπτωση που επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο για δεύτερη φορά, ανεξαρτήτως ύψους.

β. Πλαφόν 3% στις αυξήσεις ενοικίου για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων. Θεσπίζεται πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου στις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις προκειμένου να προστατευτούν οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από ενδεχόμενες υπέρογκες αυξήσεις. Συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου έως και το τέλος του χρόνου η αναπροσαρμογή του μισθώματος επαγγελματικής στέγης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του μισθώματος του έτους 2021. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται, έμμεσα, και η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή από επιπρόσθετες ανατιμήσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών που θα προκαλούνταν από την επιβάρυνση των επιχειρήσεων από δυσμενείς αυξήσεις των μισθωμάτων.
γ. Διεύρυνση εφαρμογής του «κόφτη» στο περιθώριο κέρδους.

Συμπληρώνονται οι διατάξεις που βάζουν «κόφτη» στο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα έτσι ώστε να μην υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα που ίσχυε πριν την 1η Σεπτεμβρίου 2021. Γίνονται, συγκεκριμένα, προσθήκες που αφορούν στην καταπολέμηση πρακτικών αποκόμισης αθέμιτου κέρδους στην αγορά των ζωοτροφών και των λιπασμάτων, προκειμένου να προστατευτεί ο πρωτογενής τομέας από ενδεχόμενες κερδοσκοπικές ανατιμήσεις, αλλά και να κρατηθεί χαμηλά, στο μέτρο του δυνατού, το κόστος των διατροφικών προϊόντων.


 Δράσεις κατά της αισχροκέρδειας και της φορολόγησης υπερκερδών που ήδη εφαρμόζονται
 
α. «Κόφτης» στο περιθώριο κέρδους.

Με διάταξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει θεσπιστεί από τις αρχές Μαρτίου «κόφτης» στο περιθώριο μικτού κέρδους για σειρά αγαθών και υπηρεσιών. Απαγορεύεται, συγκεκριμένα, η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, που υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους προ της 1ης Σεπτεμβρίου 2021.

β. Καταγραφή αποθεμάτων σε βασικά προϊόντα.

Η Κυβέρνηση προχώρησε στην επιβολή υποχρέωσης των επιχειρήσεων να δηλώνουν κάθε πέντε εργάσιμες μέρες τα αποθέματα που έχουν σε πρώτες ύλες για την παραγωγή λιπασμάτων, λιπάσματα, ζωοτροφές, ωμά δημητριακά, άλευρα φυτικά έλαια εκτός από το ελαιόλαδο κ.ά.. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, επισύρει κυρώσεις, όπως κατάσχεση και πρόστιμο από 1.000 έως 100.000 ευρώ.
 
γ. Φορολόγηση 90% στα υπερκέρδη ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Κυβέρνηση -με δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή- έχει υπογραμμίσει ότι τα υπερκέρδη θα φορολογηθούν με συντελεστή 90%, ώστε να επιστραφούν στον Κρατικό Προϋπολογισμό και να χρησιμοποιηθούν για στοχευμένη ανακούφιση των πληττόμενων από τις ανατιμήσεις, πολιτών. Για τον σκοπό αυτό έχει δοθεί εντολή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας, να αναλύσει τα στοιχεία όλων των εταιρειών ενέργειας από τον περασμένο Οκτώβριο έως σήμερα και να υποβάλει σχετικό πόρισμα. Το πόρισμα αναμένεται ως το τέλος του μήνα.