ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΦΩΚΙΔΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ K.ΙΩΑΝ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

  Μετά από πρόσκληση του Βουλευτή Φωκίδας και Γενικού Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, κ. Ιωάννη Δ. Μπούγα, εντός του μηνός Ιουλίου θα επισκεφθεί την Φωκίδα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Βουλευτής Φθιώτιδας, αρμόδιος για θέματα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννης Οικονόμου, για να ενημερώσει για την πρόοδο των έργων αρμοδιότητάς του που εκτελούνται στην Φωκίδα και για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους.

  Πρόκειται, συγκεκριμένα, για την άρδευση του Ελαιώνα της Άμφισσας, την κατασκευή φράγματος και δικτύου στην θέση «Χάρμισκο» Τολοφώνας και τον αναδασμό πεδιάδος Μόρνου. Για το τελευταίο αυτό έργο θα προηγηθεί αυτοψία υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.