ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ


_    f_page-0001jpg