ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ

  Την ίδρυση Περιφερειακού Γραφείου του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην Άμφισσα ζήτησε ο Βουλευτής Φωκίδας, με την από 02.12.2020 επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μάκη Βορίδη.

  Το εν λόγω αίτημα υπεβλήθη, επειδή διαπιστώθηκε ότι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Π.Ε. Φωκίδας, λόγω μη ύπαρξης και λειτουργίας αντίστοιχου Γραφείου, στερούνται των δυνατοτήτων και υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, όπως η πληρέστερη ενημέρωσή τους για τις πληρωμές ενίσχυσης και τις μεταβιβάσεις των σχετικών δικαιωμάτων τους, τις δράσεις βιολογικής γεωργίας και βιολογικής κτηνοτροφίας, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις σε αιγοπρόβατα και βοοειδή, αλλά και για την παροχή οδηγιών ως προς την υποβολή τυχόν ένστασης, αναφορικά με προκύπτοντα προβλήματα στις ανωτέρω πληρωμές. Επιπλέον, οι αγρότες και παραγωγοί δύνανται, με τη σύμπραξη του Οργανισμού, να παραλαμβάνουν άμεσα όσες βεβαιώσεις απαιτούνται ενώπιον των πιστωτικών ιδρυμάτων και να εγγράφονται ταχύτερα στο Μητρώο Αγροτών.