ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Ο Βουλευτής Φωκίδας, με επιστολή του προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, σε συνέχεια της σχετικής συνάντησής τους στο Υπουργείο, την 17.02.2020, του ζήτησε να αναλάβει προσωπικά την άμεση διευθέτηση των εκκρεμοτήτων για την πρόοδο τόσο του Εγγειοβελτιωτικού Έργου Πεδιάδας Μόρνου, όσο και του Ταμιευτήρα Τολοφώνας στη θέση Χαρμίσκο και Αρδευτικού Δικτύου του Δήμου Δωρίδος, Π.Ε. Φωκίδας.