ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

   
   Ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΝΔ και Βουλευτής Φωκίδας, κ. Ιωάννης Μπούγας, υπέβαλε ερώτηση προς τους Υπουργούς: α) Υγείας κ. Θάνο Πλεύρη, β) Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη και γ) Επικρατείας κ. Γιώργο Γεραπετρίτη, αναφορικά με την Ανακουφιστική Φροντίδα, ως επιστημονική προσέγγιση που εφαρμόζεται διεθνώς με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν από απειλητικές για τη ζωή ασθένειες (ογκολογικές, εκφυλιστικές παθήσεις, χρόνιες οργανικές ανεπάρκειες, σοβαρά νοσήματα), μέσω της πρόληψης και της ανακούφισης του πόνου και άλλων σωματικών, ψυχοκοινωνικών και πνευματικών επιπτώσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης της ασθένειας. Η εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα η οποία παρέχεται από διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται από ιατρό, νοσηλευτή/ρια, κοινωνικό/η λειτουργό, ψυχολόγο, φυσιοθεραπευτή/ρια, διατροφολόγο, λογοθεραπευτή/ρια κι άλλους επαγγελματίες, που διαθέτουν πιστοποιημένες γνώσεις σε αυτό το πεδίο, διασφαλίζει την υποστήριξη της οικογένειας και των οικείων προσώπων των ασθενών τόσο κατά τη νόσηση, όσο και κατά την περίοδο του πένθους.

   Συγκεκριμένα, ο Βουλευτής Φωκίδας ζητά αφενός να πληροφορηθεί ποιες πρωτοβουλίες έχουν μέχρι σήμερα αναληφθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανακουφιστική Φροντίδα (ανάπτυξη, οργάνωση υπηρεσιών, επιμόρφωση, έρευνα, ενημέρωση-ευαισθητοποίηση) και ιδίως για την προετοιμασία και επεξεργασία σχετικού σχεδίου νόμου, καθότι δεν υφίσταται ακόμη θεσμικό πλαίσιο και προϋποθέσεις αδειοδότησης για την ίδρυση αντιστοίχων φορέων. Αφετέρου, προτείνει, προς κάλυψη των αναγκών του μεγάλου μέρους των ασθενών, που υπολογίζονται άνω των 120.000 ετησίως, να πραγματοποιηθούν συντονισμένες ενέργειες από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους/φορείς σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, με εθελοντικές οργανώσεις κ.α.