ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.

  Το σχέδιο νόμου αφορά στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και έχει ως στόχο την απόλυτη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος μέσα από την εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας, προληπτικού χαρακτήρα προκειμένου να εμπεδωθεί μία κουλτούρα ακεραιότητας στο ελληνικό Δημόσιο. Δημιουργείται ένα εγχειρίδιο εφαρμογής των διαδικασιών του Δημοσίου, προκειμένου να μπορεί ο Εσωτερικός Ελεγκτής να διαπιστώσει αν αυτές έχουν ακολουθηθεί πιστά. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν προβλεπόταν μονάδες εσωτερικού ελέγχου για όλους τους φορείς, δεν υπήρξε πρόνοια για προσωπικό που θα επιφορτιζόταν με το συγκεκριμένο έργο και δεν υπήρξε μέριμνα για πιστοποίηση ελεγκτών. Εισάγεται για πρώτη φορά διαδικασία πιστοποίησης ελεγκτών Εσωτερικού Ελέγχου οι οποίοι θα πιστοποιούνται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

   Ιδιαίτερα σημαντικός θα είναι ο ρόλος που θα επιτελέσει ο θεσμός του Συμβούλου Ακεραιότητας, ο οποίος αποτελεί διεθνή πρακτική και έρχεται να καλύψει ένα σοβαρό κενό στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν φαινόμενα διαφθοράς, κατάχρησης εξουσίας, σοβαρής αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ακόμα και σεξουαλικής παρενόχλησης.