ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΕΠ

  Η πλατφόρμα myKEPlive θα δίνει στο εξής στους πολίτες τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν με προγραμματισμένη βιντεοκλήση από υπάλληλο των ΚΕΠ, υποβάλλοντας τις σχετικές αιτήσεις από το σπίτι τους. Σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα εποχή με την ψηφιακή παροχή δεκάδων υπηρεσιών των ΚΕΠ, γεγονός που αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, χάρη στην απλοποίηση των συναλλαγών τους με το Δημόσιο. «Κερδίζουμε χρόνο και μειώνουμε την γραφειοκρατία. Κάθε πρωτοβουλία που εξοικονομεί χρόνο και χρήμα εις βάρος της γραφειοκρατίας είναι μία προοδευτική δημόσια πολιτική. Και κάθε πολιτική η οποία διευκολύνει την καθημερινότητα του πολίτη είναι και μία ψηφίδα χειροπιαστής κοινωνικής φροντίδα», σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση χθες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myKEPlive. 

  Το ηλεκτρονικό ΚΕΠ εξυπηρετεί φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Καλύπτει 52 διοικητικές διαδικασίες και επιτρέπει την εξ αποστάσεως ενημέρωση για 235 διαδικασίες αδειοδότησης. «Ως Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης είχα στηρίξει ιδιαίτερα τα ΚΕΠ τα οποία, όταν είχαν δημιουργηθεί, είχαν όντως θεωρηθεί επαναστατικά. Πλην όμως καμία επανάσταση δεν υπηρετεί τον στόχο, εάν δεν εξελίσσεται», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το myKEPlive ανάμεσα στα άλλα θέτει τέλος σε χρόνιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού σε περιπτώσεις που χρειάζονται απλές βεβαιώσεις από το κράτος. Παράλληλα, διευκολύνονται οι εργαζόμενοι που δεν έχουν χρόνο να μεταβούν σε ΚΕΠ και οι πολίτες που -για οποιοδήποτε λόγο- δυσκολεύονται να βγουν από το σπίτι τους. Η νέα πλατφόρμα είναι επίσης προσανατολισμένη στην πλήρη εξυπηρέτηση των αναγκών των ΑΜΕΑ, προσφέροντας αφενός αυξημένο χρόνο βιντεοκλήσης στα άτομα με αναπηρία και αφετέρου διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα για πολίτες που έχουν προβλήματα ακοής.

  Ποιες είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τα ηλεκτρονικά ΚΕΠ;
  Στις παρεχόμενες υπηρεσίες συγκαταλέγονται η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου, η ανανέωση δελτίου ανεργίας, η χορήγηση πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών και οικογενειακής κατάστασης, η έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου και η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

  Εξαιρούνται διαδικασίες που απαιτούν την φυσική παρουσία και υπογραφή του πολίτη, όπως η ταυτοπροσωπία ανηλίκου, η μεταβίβαση αυτοκινήτου και η ανανέωση άδειας οδήγησης.

  Σημειώνεται ότι για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων οι τηλεδιασκέψεις δεν θα καταγράφονται και δεν θα αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα.
  Σε πρώτη φάση στην πλατφόρμα myKEPlive θα συμμετέχουν 38 Δήμοι και στόχος είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουν ενταχθεί όλοι οι Δήμοι της χώρας.