Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΗΘΟΥΣ

  Το σχολείο - όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός - δεν πρέπει να αυτοπεριορίζεται στην μετάδοση μόνο γνώσεων και όχι ήθους. Γιατί οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να αδρανούν απέναντι σε φαινόμενα, όπως η ενδοσχολική βία; Οι μαθητές δεν έχουν ανάγκη από πρότυπα συμπεριφοράς; Οι εκπαιδευτικοί είναι ανίκανοι να αξιολογούν και να νουθετούν τα παιδιά; Δεν πρέπει τελικά να υπάρχει ένας μηχανισμός αξιολόγησης και της συμπεριφοράς των παιδιών στο σχολείο; Όσοι ισχυρίζονται ότι η διαγωγή θα συνοδεύει ένα παιδί για ολόκληρη τη ζωή του ως ένα στίγμα κάποιας κακής συμπεριφοράς, τι απαντούν για τους βαθμούς στο απολυτήριο; 
  «Πρέπει», όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός «να γνωρίζει το παιδί, ότι υπάρχει ένα φίλτρο όχι με τιμωρητική διάθεση, το οποίο αξιολογεί και τη συμπεριφορά του στο σχολείο, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο μεγάλα ζητήματα, όπως το bulling».
  Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση της διαγωγής θα προσδιοριστεί με υπουργική απόφαση και μπορεί να είναι περιγραφική, να μην υπάρχει η λέξη, κοσμία ή κοσμιοτάτη.