Η ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

Κάτω από έκτακτες περιστάσεις η Χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κύριο θέμα της ελληνικής προεδρίας είναι: "Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο μιας πανδημίας.-Αποτελεσματική αντίδραση σε μια υγειονομική κρίση με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις αρχές του Κράτους Δικαίου". Το ΣτΕ είναι ο παλαιότερος ευρωπαϊκός πολιτικός οργανισμός και ο επιφανέστερος για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάθε κράτος μέλος του Συμβουλίου έχει ένα δικαστή στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου το οποίο ιδρύθηκε με σκοπό να συστηματοποιήσει την εξέταση προσφυγών που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, βάσει της ΕΣΔΑ, που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Είχα την τιμή να εκπροσωπώ την Ελλάδα ως βουλευτής στο Συμβούλιο της Ευρώπης από τον Οκτώβριο του 2004 έως το Σεπτέμβριο του 2007 και από τον Οκτώβριο του 2008 έως τον Ιανουάριο του 2009, με διάκριση για το έτος 2007.