Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ. ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

  Πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία αντιμετωπίζει το μείζον ζήτημα του ιδιαίτερα υψηλού ιδιωτικού χρέους που συσσωρεύτηκε και διογκώθηκε κατά την πολυετή οικονομική κρίση στη χώρα, προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις σε βάρος της οικονομίας και της κοινωνίας. Το νομοσχέδιο, υιοθετεί τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, ενσωματώνοντας την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019 και είναι:

  1ον. Ολιστικό, καθώς καταργούνται όλες οι προηγούμενες, διάσπαρτες σχετικές διατάξεις και πλέον θα υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο, που θα αντιμετωπίζει συνολικά το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους.

  2ον. Επιχειρηματικά γόνιμο, καθώς δίνει τη δυνατότητα επαναφοράς των επιχειρήσεων στη βιωσιμότητα, και επανεκκίνησης της επιχειρηματικότητας, μέσω της δεύτερης ευκαιρίας. Και βέβαια καταπολεμά το φαινόμενο των επιχειρήσεων «ζόμπι», που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας της διαρκούς συσσώρευσης χρεών.

  3ον. Κοινωνικά ευαίσθητο και δίκαιο, καθώς ξεκαθαρίζει «η ήρα από το στάρι», αφού πίσω από τους χιλιάδες ευάλωτους πολίτες κρύβονται, τόσα χρόνια, αρκετοί «στρατηγικοί κακοπληρωτές». Απαιτεί άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου και προβλέπει τη διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων για την ύπαρξη περιουσίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, λαμβάνει μέριμνα για τις πραγματικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

  4ον. Καινοτόμο, καθώς προβλέπει, μεταξύ άλλων, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την εισαγωγή προληπτικού μηχανισμού για την έγκαιρη προειδοποίηση του οφειλέτη, έτσι ώστε να μην χρεοκοπήσει.

  Για όλους αυτούς τους λόγους, το νομοσχέδιο είναι εθνικά αναπτυξιακό, καθώς αφενός αφαιρεί τα βάρη οφειλών από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και αφετέρου απελευθερώνει τις τράπεζες από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έτσι ώστε να επιτελέσουν το ρόλο τους. Δηλαδή, να δώσουν ρευστότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, για να χρηματοδοτήσουν τα όνειρά τους και τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Σημειώνεται ακόμη ότι το νομοσχέδιο αυτό διέπεται, από δύο βασικές αρχές Τη διαφάνεια και ταχύτητα.