Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

  Μέσα στις επόμενες μέρες θα κατατεθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει μια δέσμη 10 διατάξεων στην οποία θα καθορίζεται για πρώτη φορά το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της τηλεργασίας.

  Βασικές κατευθυντήριες αρχές του πλαισίου μεταξύ άλλων αποτελούν:

  • Ο πλήρης σεβασμός των εργασιακών σχέσεων.

  • Η τήρηση του ωραρίου από τον εργοδότη.

  • Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του τηλεργαζομένου.

  • Η κάλυψη του κόστους εξοπλισμού από εργοδότη.

  • Η απαγόρευση της χρήσης κάμερας.

  Η εφαρμογή συστήματος ελέγχου της τηλεργασίας που να είναι σύμφωνο με την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.
  Η δήλωση του εργαζομένου και του ωραρίου τηλεργασίας στην «Εργάνη».