Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

1.Τι προβλέπει το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» για την προστασία της α’ κατοικίας που κατατέθηκε χθες στη Βουλή

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με οποίο το Κράτος θα επιδοτεί, για, 9 μήνες, σημαντικό μέρος των μηνιαίων δόσεων για στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια με υποθήκη στην κύρια κατοικία των πληγέντων από τις συνέπειες του κορονοϊού. Καλύπτει όλες τις κατηγορίες πληγέντων και παρέχει επιδότηση, τόσο για εξυπηρετούμενα, όσο και για μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και αυτό σε αντίθεση με το πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης που επιδοτούσε μόνο τα δάνεια που ήταν μη εξυπηρετούμενα στις 31/1/2018. Το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ. Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει την 1η Αυγούστου και θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

2.Ποιοι θα είναι δικαιούχοι του νέου προγράμματος;

Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι διευρυμένοι σε σχέση με το πρόγραμμα προστασίας της Α΄ κατοικίας που βρήκαμε από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Εντάσσονται, άλλωστε και δανειολήπτες που εξυπηρετούσαν τα δάνειά τους, αλλά πλήττονται από τις συνέπειες του κορονοϊού. Ειδικότερα, εντάσσονται:
- Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους.
- Φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους.
- Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους (μειωμένος ΦΠΑ άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το 2ο τρίμηνο 2020 σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2019).

- Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.
- Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
- Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

3. Τι προβλέπεται στο πρόγραμμα για τα εξυπηρετούμενα δάνεια;
Στο πρόγραμμα -για πρώτη φορά- προβλέπεται η συμμετοχή και συνεπών δανειοληπτών. Επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 90% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 80% το 2ο τρίμηνο και κατά 70% το 3ο τρίμηνο. Το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ. Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα θα πρέπει:

- Η αξία της κύριας κατοικίας του να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ (έναντι 250.000 ευρώ στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ).

- Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα (έναντι 130.000 ευρώ στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ).

- Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 57.000 ευρώ (έναντι 36.000 ευρώ στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ).

- Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ (έναντι 15.000 ευρώ στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ).

- Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ (έναντι 280.000 ευρώ στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ).

 4.Τι θα ισχύσει για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα;

Σε αυτή την κατηγορία δανείων προβλέπεται η επιδότηση της μηνιαίας δόσης σε ποσοστό 80% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 70% το 2ο τρίμηνο και κατά 60% το 3ο τρίμηνο. Το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας προβλέπουν:

-Η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ (όπως ήταν και στο πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης).

-Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ (έναντι 130.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης).

- Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 45.000 ευρώ (έναντι 36.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης).

- Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ (έναντι 15.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης).

- Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ (έναντι 280.000 ευρώ στο πρόγραμμα της προηγούμενης Κυβέρνησης).

 
5.Τι προβλέπεται για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί;
Στο πρόγραμμα προβλέπεται η επιδότηση της μηνιαίας δόσης σε ποσοστό 60% κατά το 1ο τρίμηνο, κατά 50% το 2ο τρίμηνο και κατά 30% το 3ο τρίμηνο. Το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ. Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα θα πρέπει:

-Η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
-Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ.
-Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 36.000 ευρώ.
- Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ.
- Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 280.000 ευρώ.

 
6.Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ»;

Με το πρόγραμμα αυτό γίνεται ένα σημαντικό βήμα στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Ειδικότερα;
- Επιβραβεύονται -για πρώτη φορά- οι συνεπείς δανειολήπτες, με εξυπηρετούμενα δάνεια, οι οποίοι έχουν πληγεί από την πανδημία.

- Υποστηρίζεται το σύνολο των δανειοληπτών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση και έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, ακόμη και μετά το τέλος του 2018. Έτσι δίνεται λύση σε μια ομάδα δανειοληπτών που είχε αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς καμία προστασία, στο Νόμο 4605/2019.

- Καλλιεργείται η κουλτούρα πληρωμών, με την έμπρακτη στήριξη του Κράτους, αφού επιδοτείται ένα σημαντικό κομμάτι της μηνιαίας δόσης του δανείου.
- Αποτρέπεται η κατάχρηση του νέου πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές.
- Περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων, λόγω της κρίσης της πανδημίας.

- Καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε σχέση με το πλαίσιο της προηγούμενης Κυβέρνησης.
- Ενθαρρύνονται και ενισχύονται οι διμερείς συμφωνίες με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, από τον Ιούλιο 2019 μέχρι και τέλος Μαΐου 2020, ρυθμίστηκαν επιτυχώς περίπου 250.000 στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, ύψους σχεδόν 12 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις παρέχουν διαγραφή οφειλής περίπου στα 8 από τα 10 δάνεια που ρυθμίζουν.

7. Η απάντηση στις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ που σας κατηγορεί ότι δεν λέμε τίποτα για ένα συνολικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους
 
Ο ΣΥΡΙΖΑ προσποιείται ότι ξεχνά τι έκανε και τι κληροδότησε στην Κυβέρνησή μας για το θέμα αυτό. Του θυμίζουμε ότι τον Φεβρουάριο του 2019, κατήργησε με νόμο την προστασία της πρώτης κατοικίας και στη συνέχεια διαμόρφωσε ένα πλαίσιο, το οποίο δεν εξασφάλιζε προστασία του συνόλου των δανειοληπτών. Αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τα δάνεια που ήταν μη εξυπηρετούμενα στις 31.12.2018 και έληγε στο τέλος του 2019.

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. κληρονόμησε αυτό το πλαίσιο, το βελτίωσε και το παρέτεινε κατά επτά μήνες, μέχρι τις 31.7.2020.Τώρα -αντιλαμβανόμενη την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι δανειολήπτες εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης- δημιουργεί ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης δανείων, που περιλαμβάνει και ενήμερα δάνεια. Υπενθυμίζεται ότι για τανοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορονοϊό θεσμοθετήθηκε η αναστολή καταβολής δόσεων δανείων για έξι ή και περισσότερους μήνες, είτε μέσω νομοθετικής ρύθμισης είτε μέσω διμερών συμφωνιών μεταξύ οφειλετών και τραπεζών/διαχειριστών δανείων.
Επιπλέον η Κυβέρνηση ετοιμάζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο θα δίνει δεύτερη ευκαιρία σε υπερχρεωμένους δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους. Το πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνει πρόνοιες, αφενός, για δανειολήπτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και, αφετέρου, για τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών.