Η ΟΜΙΛΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟ 14 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ν.Δ.

Παρακαλώ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο (link) :


https://youtu.be/6tM_vTmu0Is