Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ


"Το δε την πόλιν σοι δούναι ουτ' εμόν εστίν ουτ' άλλου των κατοικούντων εν αυτή, κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών". 
Η διαχρονική απάντηση των Ελλήνων σε κάθε επιβουλέα.