Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΩΚΙΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1jpg2jpg3jpg4jpg

5jpg

6jpg

7jpg

8jpg

81jpg

82jpg

83jpg

84jpg

85jpg

86jpg

87jpg

88jpg

89jpg

90jpg

91jpg

92jpg

93jpg