ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

  To Υπουργείο Υγείας έθεσε προσφάτως σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο σχετικά με το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας», το οποίο πρόκειται άμεσα να ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Για πρώτη φορά στη χώρα μας θεσπίζεται σύστημα παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας και συστήνεται σχετικό Εθνικό Μητρώο Ασθενών.

  Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η διασφάλιση και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν από ασθένεια απειλητική για τη ζωή τους ή από χρόνια εξελικτική ασθένεια, με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παροχής ανακουφιστικής φροντίδας, το οποίο, συνδυαστικά με τις λοιπές υφιστάμενες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θα εστιάζει και θα εξυπηρετεί τις εξειδικευμένες ανάγκες των ασθενών και των οικογενειών τους.

  Για το εν λόγω θέμα είχε υποβάλει ερώτηση-πρόταση ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΝΔ και Βουλευτής Φωκίδας κ. Ιωάννης Μπούγας προς τον Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη, για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανακουφιστική Φροντίδα (ανάπτυξη, οργάνωση υπηρεσιών, επιμόρφωση, έρευνα, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση), καθώς και την προετοιμασία σχετικού σχεδίου νόμου, καθότι δεν υφίστατο θεσμικό πλαίσιο και προϋποθέσεις αδειοδότησης για την ίδρυση αντιστοίχων φορέων.