ΘΡΑΣΥΤΑΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ

  Η χθεσινή ανάγνωση αποσπασμάτων του Κορανίου εντός της Αγίας Σοφίας, ορθόδοξης χριστιανικής εκκλησίας και συνάμα ενός οικουμενικού μνημείου που προστατεύεται από την UNESCO ως τμήμα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργεί ως μουσείο από το 1935, συνιστά απαράδεκτη απόπειρα αλλοίωσης του μνημειακού χαρακτήρα της, αλλά και πρόκληση στο θρησκευτικό συναίσθημα των απανταχού Χριστιανών. Η ενέργεια αυτή προσβάλλει τη διεθνή κοινότητα και εκθέτει εκ νέου την Τουρκία, η οποία οφείλει να σέβεται τόσο τη Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, όσο και την UNESCO, των οποίων είναι μέλος. Η Τουρκία οφείλει να σεβαστεί τις διεθνείς υποχρεώσεις της και να σταματήσει να υποτάσσει σε εσωτερικές σκοπιμότητες τον ιδιαίτερα τιμητικό της ρόλο ως θεματοφύλακα ενός τόσο σημαντικού μνημείου όπως η Αγία Σοφία, που ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα.
  Δυστυχώς δεν είναι πρώτη φορά, που γίνεται μια τέτοια ενέργεια από πλευράς της Τουρκίας. Το 2016 έγινε προσευχή στον περίβολο του ναού και το 2017 εντός του χώρου της Αγιάς Σοφιάς, από το Διευθυντή Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, ο οποίος μπήκε στην Αγιά Σοφιά και διάβασε προσευχή.