Ιδρυεται Προτυπο Επαγγελματικο Λυκειο (Π.ΕΠΑ.Λ) στην Αμφισσα

Ενημέρωση από το Βουλευτή Φωκίδας

Με την υπ΄αριθμ.Φ11/74076/Δ4 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιδρύεται από το σχολικό έτος 2022-2023 Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο (Π.ΕΠΑ.Λ) Άμφισσας, το οποίο θα συστεγαστεί με το ημερήσιο ΕΠΑ.Λ Άμφισσας με τους ακόλουθους τομείς:

α) Γεωπόνος Τροφίμων και Περιβάλλοντος, β)Διοίκησης και Οικονομίας, γ)Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, δ) Μηχανολογίας ε) Πληροφορικής, στ) Υγείας Πρόνοιας Ευεξίας. Η λειτουργία του θα ξεκινήσει από το σχολικό έτος 2022-2023 για την Α΄Τάξη, από το σχολικό έτος 2023-2024 για τη Β΄Τάξη και 2024-2025 για την Γ΄Τάξη.

Οι τάξεις του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ που τίθενται κατ΄έτος σε λειτουργία θα αντικαθιστούν τις αντίστοιχες τάξεις του υφιστάμενου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ.

Η ίδρυση του Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου έγινε μετά από αίτημα του Δημάρχου Άμφισσας Παναγιώτη Ταγκαλή προς τον Γενικό Γραμματέα διά βίου Μάθησης κ. Γεώργιο Βούτσινο κι εμένα.