ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ SELF-TEST ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Για την πρώτη μέρα επαναλειτουργίας των Λυκείων διατέθηκαν πάνω από 420.000 self-test, γεγονός που δείχνει τη μεγάλη ανταπόκριση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε αυτό το μέτρο, κάτι που προκαλεί ικανοποίηση. Τα επιβεβαιωτικά αποτελέσματα αυτών των τεστ θα δηλώνονται χωριστά στην ενημέρωση του ΕΟΔΥ. Όλοι αναλογιζόμαστε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Οι ασυμπτωματικοί μαθητές και εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να μεταφέρουν τον ιό όχι μόνο στη σχολική αίθουσα και στη σχολική κοινότητα, αλλά και στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Αποδεικνύεται λοιπόν ότι τα self-test είναι ένα μέτρο που βοηθά στον καλύτερο εντοπισμό φορέων του ιού και συνακόλουθα στον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας. Είναι ένα σημαντικό συμπληρωματικό εργαλείο για τη μείωση της διασποράς αλλά και για την σταδιακή επανεκκίνηση οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.
 Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, η κατηγοριοποίηση έχει γίνει με επιστημονικά κριτήρια. Έχουμε πει ότι θα πάρουν όλοι οι Έλληνες πολίτες, όλων των ηλικιών, όμως προτεραιότητα έχουν οι παραγωγικές ηλικίες γιατί αυτές έχουν τη μεγαλύτερη κινητικότητα. Υπάρχει επάρκεια self-test και ήδη έχει ξεκινήσει ο εντοπισμός των ΑΜΚΑ των δικαιούχων των επόμενων κατηγοριών, ώστε να ξεκινήσει σε λίγες ημέρες η διάθεσή τους.

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να γίνει η διάθεση των self-test σε εργαζομένους σε κλάδους όπως το λιανεμπόριο, η εστίαση, οι μεταφορές και η Δικαιοσύνη, όπου υπάρχει επαφή με τον πελάτη-πολίτη. Στην επόμενη φάση προτεραιοποιούνται οι παραγωγικές ηλικίες μέχρι 67 ετών. Να επισημάνουμε ότι ακόμη κι αν είμαστε αρνητικοί στο self-test δεν πρέπει να εφησυχάζουμε ως προς την εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων, τα οποία θα πρέπει να τηρούνται με αυστηρότητα.