ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ

  Ο Βουλευτής Φωκίδας, υπέβαλε ερώτηση προς τον   Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, αναφορικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικών επιδόσεων των δικαστικών εγγράφων, η οποία αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια μετάβασης στην ψηφιακή δικαιοσύνη.

  Με την ανωτέρω ερώτηση, ο Βουλευτής ζητά να πληροφορηθεί πώς πρόκειται να επεκταθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικών επιδόσεων των κλήσεων, των βουλευμάτων και των αποφάσεων σε διαδίκους, μάρτυρες και αντικλήτους, τόσο στην αστική όσο και στην ποινική δικαιοσύνη, προκειμένου να επιτευχθεί έτσι η επιτάχυνση των διαδικασιών, αλλά και η απαλλαγή πολυάριθμων αστυνομικών υπαλλήλων, οι οποίοι είναι σήμερα επιφορτισμένοι με την υποχρέωση των σχετικών επιδόσεων, ώστε να ασχοληθούν με αμιγώς αστυνομικά καθήκοντα.