ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΛΦΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

O Βουλευτής Φωκίδας και Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ν.Δ. κ. Ιωάννης Μπούγας συναντήθηκε σήμερα, κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμαρχο Δελφών, κ. Παναγιώτη Ταγκαλή, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος κ. Γιώργο Αμυρά. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το Δασικό Χωριό στη θέση «Καψίτσα» του Δήμου Δελφών του οποίου η περίοδος παραχώρησης στον δήμο έχει λήξει από 22.04.2019, έχει υποστεί φθορές, κινδυνεύει από λεηλασίες και βανδαλισμούς, λόγω της δυσπρόσιτης τοποθεσίας και της δυσκολίας ελέγχου. Από τον Δήμο Δελφών έχει ζητηθεί η παραχώρηση του Χωριού εκ νέου, κατά χρήση, για ορισμένο χρόνο κι άνευ ανταλλάγματος προς αυτόν, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε κι ο Υφυπουργός ανέλαβε τη δέσμευση να προβεί στην παραχώρηση του χώρου προς τον Δήμο Δελφών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών έναντι μικρού ανταλλάγματος (λόγω των εκτεταμένων δαπανών που θα απαιτηθούν), με δυνατότητα παράτασης, προκειμένου να εκμισθωθεί από τον Δήμο ώστε να καταστεί εφικτή, εκ μέρους του Δήμου ή του μισθωτή, η επισκευή των εγκαταστάσεων και να αξιοποιηθεί καταλλήλως τόσο το Δασικό Χωριό όσο κι η ευρύτερη, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, περιοχή.

 Με την πραγματοποίηση της παραχώρησης θα επιλυθεί ένα σημαντικό πρόβλημα απαξίωσης των υποδομών και το Χωριό θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την όλη την περιοχή.